GYMNÁZIUM LIPANY, Komenského 13, 082 71 Lipany

       

Zverejňovanie

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v súlade s ustanoveniami zákona č. 546/2010
 
 
 

 

Objednávky - Gymnázium Lipany Faktúry - Gymnázium Lipany Zmluvy - Gymnázium Lipany  
 
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur za obdobie
    01. 07. 2012 - 30. 09. 2012    
    01. 04. 2012 - 30. 06. 2012    
    01. 01. 2012 - 31. 03. 2012    
    01. 10. 2011 - 31. 12. 2011    
    01. 07. 2011 - 30. 09. 2011